Belo
Pridelava naših vin linije Čotar se od vin linije Dražna razlikuje po daljšem zorenju v kleti.

Vina Čotar na etiketah označujejo prstni odtisi. S tem izražamo prepričanje v ponujena vina, nakazujemo njihovo samosvojost in medsebojno različnost, s prstnim odtisom vino simbolično podpišemo. Bela vina z odtisi palca podpisuje sin Vasja, rdeča pa oče - Branko Čotar.

Vina Dražna na etiketah označuje v kamen izklesan ornament, kamnita roža, s portala v našem gostinskem objektu.

Etikete so tudi oblikovalčevo videnje naših vin. Obe liniji je oblikoval Marijan Močivnik, Studio Ajd
Nakup vin